2016...

усе выхваляюцца фатаздымкамі НГ. так, у гэтым годзе прырода падаравала нам такі цуд! прауда дзіву даюся за што? але , усе роуна, ВЯЛІКІ ЕЙ ДЗЯКУЙ! За казку, крыстальны шаць, белыя дрэвы, дзіцячыя свавольствы.... ну дык вось... пра выхваленні... у мяне на градках... качаны, кроп... прышчэпкі... і анелы!!!дзеці балабочуць

усім вядома сацрэкляма " я люблю Беларусь", дзе на фотаздымках кавалачкі Беларусі абведзены у сардэчка...
мне вельмі падабаецца трактоука маей дачкі: "Я САРДЭЧКА Беларусі"
узбуджае нешта патрыятычна-ганарлівае унутры:))

дзеці лапочуць...

дзеці нешта будуюць з канструктара...
Дачка пабудавала паветраны шар..
-Ой!-радасна крычыць Ладуська, -ен жа ж падобны на наш сцяг-такі ж чырвона-зялены!!!... -"Захад сонца над балотам" гэта называецца,- у адказ саркастычна дадае сын.
Ладка, не разумеючы падтэксту, ганарліва так адказвае:-" а я люблю заход над балотам...
ох уж мой естэт:)

" так? не! апасля" ці "СПАКУСА"

учора плюхнула сябе кашкі у талерку..
яна расцяклася яблыкам, такім з лісточкам:))..
ну і нарадзілася гэтая карціна...
нагадвае  сюжэт з кінастужкі "Неверагодныя прыгоды Пікасо", калі ен малявау яблык.. быу такі галодны, што спачатку адкусіу кавалачак, потым яшчэ, яшчэ... так нарадзіуся кубізм... Зразумела, што я тут кажу аб неверагодных і часта вельмі странных асацыятыуных сувязях, якія узнікаюць у выяуленнни мастака...
 а вось і праца...Леша сказау, што мужчына падобны на яго...